FINANTARE 100% NERAMBURSABIL PENTRU STAR-UP 

Beneficiari:

 

Microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii, cu respectarea unor condiții:
· au fost înființate după 30 ianuarie 2017
· sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice
· asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate
· nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării acordului de finanțare
· sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României
· nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii
· este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere
· au obligativitatea de a crea cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului
· persoana/persoanele angajate în urma implementării planului de investitii nu trebuie să fi avut raporturi de muncă în ultimele 12 luni calendaristice cu asociatul/acționarul/administratorul
· vizează locația de implementare din mediul urban SAU rural, din toate regiunile de dezvoltare, inclusiv București-IlfovValoarea maximă a finanțării:  200.000 Lei/proiect

Finanțare nerambursabilă: 100%

 

Contribuție proprie: - nu este

Cheltuieli eligibile:

 

· Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC
· Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ
· Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţii fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia vehiculelor simbol G
· Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale
· Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare
· Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii
· Salariile, utilitățile și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ
· Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, în limita maximă a 8.000 lei fără TVA
· Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize , etichetare ecologică
· Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, în limita a maxim 3.000 lei
· Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA
· Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, dar nu mai mult de 8000 lei fără TVA
· Software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line
· Comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, datorat Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii S.A.- IFN (FNGCIMM) în cazul garanțiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiții acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului


"Noi vă dăm ideea și finanțarea, iar dumneavoastră o puneți în practică"

Completați Chestionarul pentru Fonduri

Contact

Adresa: Str. Primariei, Nr. 39, Ap. Sp. Com. 1, Oradea, Romania
Tel/Fax: 0259 266 067
Mobil: +40 773.828.493 / + 40 742.931.517
E-mail: contact@finantare-afacere.ro
www.finantare-afacere.ro