PO Competitivitate 2014-2020Autoritatea de Management pentru POSCCE a publicat Ghidul unic final (Sectiunile A-G), in cadrul Programului Operational Competitivitate (2014-2020) - Axa prioritara 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor.

Proiectele se pot depune incepand cu data de 27 mai 2015.
Sectiunea A: Investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor
Sectiunea B: Clustere de inovare
Sectiunea C: Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off
Sectiunea D: Intreprinderi nou-infiintate inovatoare
Sectiunea E: Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate
Sectiunea F: Proiecte de investitii pentru institutii publice CD/ universitati
Sectiunea G: Parteneriate pentru transfer de cunostinte

Sursa: AM POSCCE"Noi vă dăm ideea și finanțarea, iar dumneavoastră o puneți în practică"

Completați Chestionarul pentru Fonduri

Contact

Adresa: Str. Primariei, Nr. 39, Ap. Sp. Com. 1, Oradea, Romania
Tel/Fax: 0259 266 067
Mobil: +40 773.828.493 / + 40 742.931.517
E-mail: contact@finantare-afacere.ro
www.finantare-afacere.ro